Η Αποστολή και Το 'Οραμά μαςΗ Αποστολή και Το 'Οραμά μας

Η Αποστολή μας :

Η Αποστολή μας είναι να σχεδιάσουμε , να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε συστήματα μάνατζμεντ σε οργανισμούς που λειτουργούν στον ιδιωτικό, κρατικό και ημικρατικο τομέα ασχέτως αν ο στόχος τους είναι κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός. Η Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε δυναμικά συστήματα μάνατζμεντ σε οργανισμούς που πραγματικά θέλουν να έχουν ένα δυναμικό μέλλον. 

 

Όραμα : 

«Να ικανοποιήσουμε και με το παραπάνω τις προσδοκίες των πελατών μας και να γίνουμε οι καλύτεροι σύμβουλοι ISO στη χώρα αρχικά και μελλοντικά στον διεθνή χώρο. Το όραμα μας, μέσω κάθε συστήματος μάνατζμεντ που εφαρμόζουμε είναι να προσφέρουμε μεγάλης άξιας έργα και «πραγματική ενίσχυση» στη γνώση της εταιρείας. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας το καταλληλότερο σύστημα μάνατζμεντ, στη σωστή ώρα, για να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε δυναμικά συστήματα που θα μπορεί μια εταιρεία να χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες που μπορούν να υπάρχουν και να ενισχύσει τα δυνατά της σημεία.» 

 

Άξιες:

Ομαδικότητα και προγραμματισμός

Πάθος

Διαφοροποίηση

Πειθαρχεία

Αποτελεσματικότητα

Δέσμευση

Ταχύτητα και ευελιξία